ซื้อหนังสือจาก ‘ร้านหนังสือ’ เพื่อให้ระบบหนังสือของชาติเติบโตยั่งยืน
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > หมวดหมู่หนังสือ > หนังสือส่วนตัว
 
 
กวีนิพนธ์
นวนิยาย
วรรณกรรม
วรรณกรรมเยาวชน
ศาสนาและปรัชญา
สยองขวัญ - ผี
สารคดี - ทั่วไป
หนังสือส่วนตัว
ทุกหมวดหมู่
   
 
   
   
 
 
เรียงลำดับตาม :     หน้าแรก หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย  
     
   
LOVE 2000   (ปกแข็ง จัดพิมพ์พิเศษ)
พิมพ์ :  พ.ศ. ๒๕๔๒   ราคา :  ๓๗๒.๐๐ บาท
 
ไม่มีหนังสือเล่มนี้ขายบนเว็บไซต์
หนังสือส่วนตัวสำหรับเขียนเอง
     
   
ของขวัญ   (ปกอ่อน)
A GIFT (Notebook)
พิมพ์ :  พ.ศ. ๒๕๔๕   ราคา :  ๗๙.๐๐ บาท
 
ไม่มีหนังสือเล่มนี้ขายบนเว็บไซต์
ความทรงจำ เป็นรูปแบบหนึ่งของการพบปะ
          คาลิล ยิบราน
     
   
เขียนความคิด (ข ไ ข่)   (ปกอ่อน)
WRITING MY THOUGHTS (Kho Khai)
พิมพ์ :  พ.ศ. ๒๕๔๓   ราคา :  ๗๙.๐๐ บาท
 
ไม่มีหนังสือเล่มนี้ขายบนเว็บไซต์
หนังสือ 'เขียนความคิด' นี้ นับเป็นเล่มที่สองของโครงการจัดพิมพ์ 'หนังสือ
ส่วนตัว' โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่าน หรือผู้ที่ซื้อหนังสือนี้ได้ใช้ประโยชน์ โดยนำไป
เขียนเอง หรือเพื่อสร้าง 'หนังสือ' เล่มใหม่ขึ้นจากกระดาษที่ว่างเปล่า
     
   
ฃวดใส่ปัญญา (ฃ. ฃวด)   (ปกอ่อน)
BOTTLE OF WISDOM (Kho Khuad)
พิมพ์ :  พ.ศ. ๒๕๔๔   ราคา :  ๗๙.๕๐ บาท
 
ไม่มีหนังสือเล่มนี้ขายบนเว็บไซต์
นี่คือ 'ฃวดใส่ปัญญา' ซี่งไม่เหมือนฃวดชนิดอื่นประเภทอื่น
เป็นฃวดแห่งจินตนาการ ฃวดแห่งความคิดฝัน และความหวัง
ที่ผู้ฅนมอบแก่กันเป็นของขวัญ หรือมอบแก่ตนเอง
เก็บไว้เป็นสมบัติ เพื่อความงอกงามทางสติปัญญา
     
   
ความรัก   (ปกอ่อน)
LOVE (Notebook)
พิมพ์ :  พ.ศ. ๒๕๔๕   ราคา :  ๑๖๙.๐๐ บาท
 
ไม่มีหนังสือเล่มนี้ขายบนเว็บไซต์
ความรักที่ไม่เกิดใหม่ทุกวัน
จะเปลี่ยนเป็นความจำเจ แล้วกลายเป็นทาส
          คาลิล ยิบราน
     
   
คำในใจ (ค.ควาย)   (ปกอ่อน)
พิมพ์ :  พ.ศ. ๒๕๔๓   ราคา :  ๗๙.๐๐ บาท
 
ไม่มีหนังสือเล่มนี้ขายบนเว็บไซต์
     
   
คิดถึง   (ปกอ่อน)
THINKING OF YOU (Notebook)
พิมพ์ :  พ.ศ. ๒๕๔๕   ราคา :  ๑๖๙.๐๐ บาท
 
ไม่มีหนังสือเล่มนี้ขายบนเว็บไซต์
ความบันดาลใจจะขับร้องเสมอ
ความบันดาลใจจะไม่มีวันอธิบาย
          คาลิล ยิบราน
     
   
ฅนรู้คิด (ฅ. ฅน)   (ปกอ่อน)
ONE WHO KNOWS HOW TO THINK (Kho Khon)
พิมพ์ :  พ.ศ. ๒๕๔๒   ราคา :  ๗๙.๐๐ บาท
 
ไม่มีหนังสือเล่มนี้ขายบนเว็บไซต์
'ฅนรู้คิด' จึงนับเป็น 'ฅนสำคัญ' เป็น 'ฅนมีค่า'
แม้เพียง 'คิด' จะเป็น 'ฅนรู้คิด' ก็ตาม
     
   
ที่ระลึก   (ปกอ่อน)
SOUVENIR (Notebook)
พิมพ์ :  พ.ศ. ๒๕๔๕   ราคา :  ๑๖๙.๐๐ บาท
 
ไม่มีหนังสือเล่มนี้ขายบนเว็บไซต์
มีที่ว่างอยู่ ระหว่างจินตนาการ
และสัมฤทธิผลของมนุษย์
ซึ่งจะสัญจรไปได้ ด้วยความปรารถนาของเขา
          คาลิล ยิบราน
     
   
ฝากใจให้   (ปกอ่อน)
WITH LOVE (Notebook)
พิมพ์ :  พ.ศ. ๒๕๔๕   ราคา :  ๗๙.๐๐ บาท
 
ไม่มีหนังสือเล่มนี้ขายบนเว็บไซต์
หน้าแรก หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย  
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
หนังสือของผีเสื้อ มิได้ ผลิต แต่ทำด้วย หัวใจ