ประเทศไทยไม่ร่ำรวยนัก โปรดให้หนังสือทุกเล่มอยู่ได้หลายชั่วอายุฅน
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
 
   
 
ความเป็นมา
หลักสูตรอบรม
ร่างหลักสูตรวิชาหนังสือ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนวิชาหนังสือ
จดหมาย
         
โรงเรียนวิชาหนังสือ
SCHOOL of  BOOK STUDYสำนักพิมพ์ผีเสื้อเสนอแนวคิดหลักสูตรวิชาหนังสือ แก่มหาวิทยาลัยบางแห่งมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ และเริ่มหลักสูตรอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป คือ’วิชาบรรณาธิการต้นฉบับวรรณกรรมแปล’ ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  หลักสูตรอบรม สำหรับบุคคลทั่วไป (๒๕๔๕)
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักพิมพ์ผีเสื้อ

ปัจจุบัน วงการวิชาชีพหนังสือได้ขยายขอบเขตกว้างมากขึ้น ตามการพัฒนาประเทศและวงการธุรกิจ องค์ความรู้ของวิชาการที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและความสำคัญของวิชาการด้านหนังสือนับเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาวงการวิชาชีพด้านนี้
  ฝากสำหรับฅนทำหนังสือ
การจะเรียนรู้ รู้จัก รู้สึก นึกคิด และทำหนังสือให้ดี ไม่ใช่เรื่องที่จะพูดกันครั้งเดียวแล้วจบ ต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ไม่สิ้นสุด ข้อสำคัญก็คือ ต้องมีรากฐานด้านความงาม ภาษา เข้าใจความเรียบง่าย เข้าใจชีวิต สนใจและรู้จักมนุษย์ ใฝ่รู้วิทยาการทั้งสิ้น
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
การทำหนังสือดี ก็เสมือนสร้างโบสถ์วิหาร